22. 11. 2016
Stredisko mimo prevádzku
Týmto Vám oznamujeme, že LS Regetovka bude v sezóne 2016/17 mimo prevádzky.